Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

14/06/2024
71 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Ένα νέο εργαλείο φθηνής ρευστότητας έχουν στα χέρια τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, για να παρέχει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Το νέο πρόγραμμα δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , τη δυνατότητα χρηματοδότησης για επενδύσεις με κόστος έως και 70% χαμηλότερο από το τρέχον στον τραπεζικό κλάδο και αναμένεται να διευκολύνει τη χορήγηση πιστώσεων στο τμήμα της οικονομίας που έχει τη μικρότερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Στόχος του νέου προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, είναι η κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων σε κεφάλαιο κίνησης (ειδικού σκοπού), καθώς και η υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και των εργασιών τους. Το ύψος των κεφαλαίων που διατίθεται συνολικά από το πρόγραμμα, μέσω της μόχλευσης από τις τράπεζες, ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ. Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 bps (μονάδες βάσης). Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση). Δείτε σχετικό πίνακα με τα μέγιστα προσφερόμενα επιτόκια ανά Τράπεζα

Ποια είναι τα οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Α. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.

Β. Το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%, το οποίο αντίστοιχα απομειώνει το τελικό επιτόκιο του δανείου. 

Γ. Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο εκάστου δανείου κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης (bps) ετησίως σε σύγκριση με τα επιτόκια που θα εφαρμόζονταν σε αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς την συμμετοχή του Ταμείου.

Δ. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που δύναται να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου

Για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού, η επιδότηση παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις. Για τα κεφάλαια κίνησης, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν η επιχείρηση να είναι νεοσύστατη, δηλαδή να μην υπερβαίνει τα πέντε χρόνια λειτουργίας, ή οι επιχειρήσεις να είναι υφιστάμενες αλλά να χρηματοδοτούνται για πρώτη φορά από εργαλείο της ΕΑΤ. Η επιδότηση δεν παρέχεται στα δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Loan), ενώ για να τη λάβει μια επιχείρηση δεν θα πρέπει να εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 συνεχόμενες ημέρες από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι η πρόωρη μερική ή ολική αποπληρωμή γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς καμία επιβάρυνση. Ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, το μέγιστο ποσό δανείου μπορεί να φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις και να έχει διάρκεια έως 12 χρόνια. Το ποσοστό της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ανέρχεται σε 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις και σε 80% για νέες επιχειρήσεις με έως πέντε έτη λειτουργίας.

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα opske.gr του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους προς κάποια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι: Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, Παγκρήτια, Attica, Optima και Aegean Baltic Bank, καθώς και οι συνεταιριστικές Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων και Ηπείρου. 

Η διαδικασία των εγκρίσεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1. Με αυτοματοποιημένους ελέγχους μέσω διαλειτουργικότητας με ΑΑΔΕ / ΕΦΚΑ / ΤΕΙΡΕΣΙΑ και ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία από την επιχείρηση, υποβάλλεται αίτημα προς τις τράπεζες ενδιαφέροντός σας για την αρχική πρόθεση δανειοδότησης.

2. Αυτοαξιολόγηση της επιχείρησης σε τρία βασικά κριτήρια: με ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγια για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Εφόσον η επιχείρηση έχει ήδη συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο πριν από την αίτηση στο KYC, δεν απαιτείται η επανυποβολή του.

3. Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης (ΚΑΔ, Μέγεθος, Πραγματικοί Δικαιούχοι, De minimis ενισχύσεις) και βασικών στοιχείων αιτούμενου δανείου (ύψος, διάρκεια, σκοπός και Τράπεζα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Πρόγραμμα Κρατικών ενισχύσεων του (ΟΠΣΚΕ) ΥΠΕΘΟ, στη σελίδα https://app.opske.gr/

Επικοινωνήστε με τους οικονομικούς και τραπεζικούς σας συμβούλυος για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή:capital.gr , Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.
.

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ