Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Αγαπητοί αναγνώστες , Χριστός Ανέστη! Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της εργατικής νομοθεσίας που αφορά πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή μας, λόγω της ενασχόλησής πολλών επαγγελματιών με τον επισιτισμό. Προβλέπεται η εργασία στον επισιτισμό κατά την 6η ημέρα; Γενικά , η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας,κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητααπό τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) (αρθ. 8, Ν. 3846/2010). Την προσαύξηση αυτή δεν δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις (αρθ. 8, Ν. 3846/2010) , καθώς έχουν υπογραφεί κλαδικές συμβάσεις εργασίας.Η ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας , η οποία κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική την 17/6/2023 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας ορίζει στο άρθρο 5:«α. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.β. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ΄ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.γ. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία, λοιπόν, περίπτωση, η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται, αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου.»Με βάση τα παραπάνω ,δεν μπορεί να συνταχθεί μια σύμβαση η οποία από την σύσταση της θα προβλέπει 6ήμερη απασχόληση , ούτε στην μερική ούτε στην πλήρη απασχόληση.Η εργασία κατά την 6η ημέρα επί πενθήμερης απασχόλησης, λογίζεται ως εργασία εκτός της εργάσιμης εβδομάδος, οι ώρες της οποίας δεν προστίθενται στο συνολικό ωράριο των πέντε εργασίμων ημερών, χωρίς προς τούτο να μετατρέπεται το πενθήμερο σε εξαήμερο.Τι μπορεί λοιπόν να γίνει; Μπορεί να συνταχθεί και να υπογραφεί σύμβαση εργασίας με 5ήμερη απασχόληση και συμβατικό ωράριο 40 ωρών , αλλά όποτε ή αν απαιτηθεί εργασία σε ημέρα ανάπαυσης , να υποβάλλεται πριν την ανάληψη των καθηκόντων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πίνακας ψηφιακού ωραρίου για την έκτη ημέρα απασχόλησης , όπου και θα αναγράφεται στις παρατηρήσεις ότι η εργασία προσφέρεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας. Είναι ξεκάθαρο και προφανές ότι η εργασία κατά την έκτη ημέρα αυξάνει τις αποδοχές των εργαζομένων.Μεγάλη προσοχή λοιπόν στο συγκεκριμένο ζήτημα καθώς υπάρχει μεγάλη σύγχυση στον επιχειρηματικό κόσμο.*Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά παροχή εξειδικευμένων συμβουλών, ορισμένα από τα παραπάνω αποτελούν προσωπικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις.*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

 • 23 Μαΐου 2024
 • 0 Σχόλια

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Βρισκόμαστε λίγο πριν το ξεκίνημα της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου και εύλογα οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται πυρετωδώς. Είναι όμως έτοιμες ως προς την κανονιστική τους συμμόρφωση, δεδομένων των μεγάλων αλλαγών που έχουν θεσμοθετηθεί;Οι αλλαγές στον νέο κατώτατο μισθό, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας , το «ξεπάγωμα» των τριετιών, η εφαρμογή της κάρτας εργασίας, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, η διασύνδεση των ΦΗΜ με τα POS , αλλάζουν δραστικά το τοπίο των επιχειρήσεων και συμπαρασύρουν μια σειρά από διαδικασίες που καλούνται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις και τα λογιστήρια αυτών. Το επίπεδο ετοιμότητας δεν είναι στο επιθυμητό, αφού δεν υπήρχε η κατάλληλη ενημέρωση από το κράτος και τους φορείς , στις επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι όμως θα γίνουν με τα νέα δεδομένα και οι επιχειρήσεις καλούνται άμεσα να προσαρμοστούν, προκειμένου να αποφύγουν ανεπιθύμητα , γι αυτές αποτελέσματα. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Η έλευση του myData έχει επιφέρει κοσμογονικές αλλαγές στην επιχειρηματικότητα αλλά και στους ελέγχους, αφού πλέον η ΑΑΔΕ έχει πρόσβαση σε πρωτογενή δεδομένα και με την χρήση της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Η έκδοση λοιπόν του φορολογικού παραστατικού εσόδου και η σύνδεση με το POS , είναι η αυτονόητη διαδικασία που πρέπει να λαμβάνει χώρα. Στην συνέχεια η επιχείρηση οφείλει να μεριμνά ότι θα διαβιβάζονται τα έσοδα της στο πληροφοριακό σύστημα e send ως οφείλει, καθώς αντιμετωπίζει κυρώσεις , από χρηματικά πρόστιμα μέχρι αναστολή λειτουργίας. Διαβιβάζοντας λοιπόν στο esend, η ΑΑΔΕ έχει πρόσβαση στα έσοδα ανά ημέρα, ανά ώρα ή όπως επιθυμεί να τα εξετάσει, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζει την εποχικότητα της επιχείρησης, τις ώρες αιχμής και μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα και να καταλήξει σε συμπεράσματα μέσω του risk analysis. Δηλαδή να δει ένα μοτίβο που παρεκλίνει των επιθυμητών και να αποφασίσει να προχωρίσει σε προσωρινό έλεγχο. Οι αγορές και οι πωλήσεις , τα έξοδα και οι πληρωμές βρίσκονται πλέον στην διάθεση του ελέγχου και οι έλεγχοι στο άμεσο μέλλον θα γίνονται από ένα γραφείο και όχι δια ζώσης.Η κάρτα εργασίας με την σειρά της , θα επιφέρει κι αυτή τεράστιες αλλαγές στην καθημερινότητα και στους ελέγχους. Μπορεί οι κυρώσεις για την βιομηχανία και το λιανεμπόριο  να πήραν παράταση για 1/7/24 όμως σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να προετοιμαστούν απο τώρα. Προσωπική μου τοποθέτηση είναι ότι οι επιχειρήσεις ,  πρέπει άμεσα να εκμεταλλευτούν την παράταση της περιόδου χάριτος για να εκπαιδευτούν εργοδότες και εργαζόμενοι στην χρήση της ψηφιακής κάρτας, ώστε τα όποια λάθη να γίνουν τώρα χωρίς κυρώσεις και όχι όταν θα ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα. Μπορούμε να συζητάμε για ώρες για την επιχειρηματολογία των επιχειρηματιών , όπως του άδικου κράτους, των υψηλών φόρων και ασφαλιστικών εισφορών , των αντικινήτρων για επενδύσεις, των αδικιών σε μερικούς κλάδους έναντι άλλων. Ναι σε όλα, δεν θα διαφωνήσω. Υπάρχουν κατάφορες αδικίες. Το ένα γεγονός όμως δεν αναιρεί το άλλο. Επειδή οι φόροι είναι υψηλοί , δεν σημαίνει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο μιας επιχείρησης πρέπει να βασίζεται στην φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Ο λογική του «τόσα κόβω  τόσα δεν κόβω,  αλλιώς δεν βγαίνω» , «αδειες δώρα επιδόματα όλα μέσα», «μα και ο εργαζόμενος θέλει να δουλευει 7 στα 7» , μπορεί να έχει μια βάση στο μυαλό των επιχειρηματιών, αλλά δυστυχώς πουθενά αλλού. Δεν γίνεται να εργαλειοποιείται η επιχειρηματολογία της υψηλής φορολογίας ως πρόταγμα για έναν απλό λόγο. Η μείωση των φορολογικών συντελεστων στο 9% για τις πρώτες 10.000 δεν έφερε συμμετρικά αντίστοιχους φόρους , αλλά οδήγησε μια συντριπτική πλειοψηφία επιχειρηματιών να δηλώνουν ότι ζουν στο όριο της φτώχειας. Με την σειρά της η κυβέρνηση, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν ξεχωρίζει του επιχειρηματίες και τους «τσουβαλιάζει όλους» με την τεκμαρτή φορολόγηση. Αν μπορείτε βρείτε ποιος είναι ο κακός εδώ. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να αντιληφθούν οτι η φοροδιαφυγή μας αφορά όλους. Όσοι συνειδητοποιήσουν ακόμη και την τελευταία στιγμή ότι ο έλεγχος δεν σημαίνει βλέπω έναν ελεγκτή στην πόρτα μου , αλλά έλεγχος υπάρχει μονίμως , έχουν μια πιθανότητα να επιβιώσουν στο νέο γίγνεσθαι.Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν με τα γραπτά μου και ότι στεναχωρώ τους πελάτες μου μερικές φορές με την προσέγγιση που έχω στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Δεν είμαι ελεγκτής, αλλά σαν φορολογικός σύμβουλος, οφείλω να σκέφτομαι όλα όσα ο επιχειρηματίας δεν θέλει, δεν ξέρει ή αποφεύγει να θίγει και να δίνω λύσεις. Λύσεις υπάρχουν πάντα, το θέμα είναι ότι δεν είναι πάντα ανώδυνες. Οι επιχειρηματίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αριθμητικά  δεδομένα υπάρχουν πλέον και είναι διαθέσιμα προς επεξεργασία με τρόπους που ακόμη δεν μπορούμε αντιληφθούμε. Στην εξίσωση της επιχειρηματικότητας δεν πρέπει να πειράζουμε πάντα την μεταβλητή των φόρων, πρέπει να δούμε και τι κάνουμε κι εμείς λάθος στην επιχείρηση μας. Το  συμφέρον μας δεν αποτιμάται πάντα σε χρήματα. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την διαχείριση μιας κρίσης.*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

 • 16 Μαΐου 2024
 • 0 Σχόλια

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Τις επόμενες ώρες , ανοίγει τελικά η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων , μετά και την ψήφιση των διατάξεων , της «αυτόματης» υποβολής μέρους αυτών από την ίδια την εφορία.Νέο καθεστώς , το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για περίπου 735.00 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Επίσης πρώτη φορά , έχουμε την ανακοίνωση της παράτασης των φορολογικών δηλώσεων ΠΡΙΝ την έναρξη τους , καθώς σύμφωνα με τον Υφυπουργό κ. Θεοχάρη , έπρεπε πρώτα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις «αυτόματες» δηλώσεις και μετά να ξεκινήσει η υποβολή τους.Ξεκινάει λοιπόν αυτή η «αγαπημένη» περίοδος όλων , φορολογούμενων και λογιστών , αλλά οι οδηγίες για το νέο 20σέλιδο έντυπο Ε3 , βγήκαν προχθές. Έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο μπροστά μας , ώστε να ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας , καθώς πρέπει πρώτα να μελετηθούν τα νέα έντυπα και να διασταυρωθεί ότι τα στοιχεία στην πλατφόρμα που έχουν «ανεβάσει» οι Φορείς είναι ορθά. Ακόμη , μένει να φανεί αν η πλατφόρμα θα ανοίξει ταυτόχρονα και για τα νομικά πρόσωπα.Θα ήθελα , χωρίς να έχω πρόθεση να σας κουράσω , να επισημάνω πόσο σημαντική είναι η σωστή μελέτη πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Για πολλούς , φαίνεται ότι είναι μια απλή και σχετικά εύκολη διαδικασία. Φυσικά , υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες είναι σχετικά απλές , υπάρχουν όμως άλλες που είναι εξαιρετικά σύνθετες. Οι λογιστές πρέπει να διαβάσουν τις αλλαγές , να τους επιλυθούν οι απορίες , ενδεχομένως να επιμορφωθούν και έπειτα να ξεκινήσουν την υποβολή των δηλώσεων.Παροτρύνω , όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως , να οπλιστούν με υπομονή , να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να επισκεφθούν το φορολογικό σύμβουλο ή τον λογιστή τους , ύστερα φυσικά από συνεννόηση μαζί του ή μαζί της , για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.Ειδικά φέτος , τα ραβασάκια για αρκετούς θα είναι φουσκωμένα , λόγω της αναδρομικής τεκμαρτής φορολόγησης για το 2023. Συνιστώ λοιπόν ψυχραιμία , υπομονή , ανοχή και αντοχή , τόσο στους συναδέλφους μου , όσο στους φορολογούμενος , καθότι οι επόμενοι μήνες προ μηνύονται αρκετά ψυχοφθόροι. Ευχή όλων είναι , να έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία εμπρόθεσμα και με τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα.Καλή δύναμη σε όλους!*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

 • 02 Μαΐου 2024
 • 0 Σχόλια

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Φανταστείτε να γυρίζετε έναν διακόπτη που βελτιστοποιεί τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών και ενισχύει την κερδοφορία. Ακούγεται σαν το όνειρο ενός επιχειρηματία, σωστά; Αυτό κάνουν μεταξύ άλλων τα POS (Point of Sale) ! Ξέρετε , αυτά τα διαβολικά μηχανάκια μου βρίσκονται στην επικαιρότητα. Στην πλήρη έκδοση τους (μαζί με το κατάλληλο λογισμικό) και με ορθή χρήση , μπορούν να αλλάξουν την λειτουργία μιας επιχείρησης. Στο σημερινό άρθρο , θα εστιάσουμε στο πως τα συστήματα POS μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι για την επιχείρησή σας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία. Τα POS βοηθούν στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών , αφού η όλη διαδικασία πωλήσεων γίνεται πιο αποτελεσματικά. Από τη σάρωση γραμμωτών κωδίκων ή την εισαγωγή κωδικών προϊόντων μέχρι τον αυτόματο υπολογισμό του συνόλου και τη δημιουργία αποδείξεων, όλα είναι αυτοματοποιημένα στο σημείο πώλησης. Έτσι , υπάρχει βελτιωμένη διαχείριση αποθέματος, αφού με το σωστό λογισμικό κάθε πώληση ενημερώνει αυτόματα τον αριθμό των αποθεμάτων, εξαλείφοντας την ανάγκη για μη αυτόματους ελέγχους αποθεμάτων. Η παρακολούθηση αποθέματος σε πραγματικό χρόνο βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν δημοφιλή είδη, να προσδιορίζουν τις ανάγκες ανανέωσης αποθεμάτων και να αποφεύγουν το υπέρμετρο «στοκ».Ακόμη , τα συστήματα POS παρέχουν λεπτομερείς αναφορές για ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή προσαρμοσμένα χρονοδιαγράμματα, βοηθώντας τους ιδιοκτήτες να αναλύσουν τις τάσεις πωλήσεων, να εντοπίσουν είδη με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με προσφορές ή εκπτώσεις.Επιπλέον , η ενοποίηση με βασικά επιχειρηματικά συστήματα, όπως το λογισμικό λογιστικής ή διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες (CRM) είναι ζωτικής σημασίας για αποτελεσματικές λειτουργίες. Ένα καλό σύστημα POS επιτρέπει την απρόσκοπτη κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ διαφόρων λύσεων λογισμικού, μειώνοντας τις διπλές εργασίες και διασφαλίζοντας ακριβείς πληροφορίες σε όλες τις πλατφόρμες.Τα συστήματα POS όχι μόνο εξορθολογίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες αλλά χρησιμεύουν επίσης ως ανεκτίμητα εργαλεία για τη συλλογή ζωτικών δεδομένων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των ευαίσθητων πληροφοριών.Πρώτα και κύρια, ένα σύστημα POS εξαλείφει την ανάγκη για παραδοσιακές ταμειακές μηχανές και χειρωνακτική γραφειοκρατία, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα στις επιχειρήσεις. Θα μου πείτε «μεγάλος αδελφός» , θα σας αντιπαραθέσω πως «ό,τι μπορεί να μετρηθεί μπορεί και να βελτιωθεί». Θα μου πείτε « υπέρμετροι φόροι» , θα σας πω «υπάρχει λόγος που φτάσαμε σε αυτό το σημείο σαν χώρα». Θα μιλήσουμε σε άλλο άρθρο για την φορολογική μας συνείδηση και την φορολογική δικαιοσύνη. Μια άλλη πτυχή εξοικονόμησης κόστους των συστημάτων POS είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης πρόσθετων υπηρεσιών, όπως η επεξεργασία ηλεκτρονικών πληρωμών ή τα προγράμματα επιβράβευσης. Αποδεχόμενοι διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, όπως πιστωτικές κάρτες ή ψηφιακά πορτοφόλια, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες και να αυξήσουν τα έσοδα από τις πωλήσεις. Επιπλέον, τα προγράμματα αφοσίωσης που εφαρμόζονται μέσω συστημάτων POS μπορούν να δώσουν κίνητρο για επαναλαμβανόμενες επιχειρήσεις, ενώ συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις των πελατών και τις συνήθειες δαπανών.Σκεφτείτε το σύστημα POS ως το GPS της επιχείρησής σας. Περιηγείται αποτελεσματικά στις λειτουργίες σας, υποδεικνύοντας τις βέλτιστες διαδρομές για εξοικονόμηση πόρων και για να φτάσετε στον προορισμό σας: κερδοφορία.Προς αποφυγή παρεξηγήσεων , δεν ευαγγελίζομαι ότι τα POS , θα αλλάξουν τον κόσμο. Επιβάλλεται όμως να φύγουμε από την προσέγγιση ότι τα POS έχουν μόνο μειονεκτήματα.  Η τεχνολογία θα αλλάξει άρδην την επιχειρηματικότητα όπως την ξέρουμε. Το φλέγον ζήτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε σύντομα , ότι πριν μας το επιβάλλει η τεχνολογία ,πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς.*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

 • 26 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Πολύ συχνά οι λογιστές έρχονται αντιμέτωποι με το γεγονός ότι οι πελάτες δεν αρέσκονται να πληρώνουν φόρους, ειδικά όταν μπορούν να το αποφύγουν. Ωστόσο, μια επιτυχημένη επιχείρηση που έχει δημιουργήσει εισόδημα , πληρώνει φόρους. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί το ποσό των φόρων κατά τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμάστε όταν κάνετε αυτή την κουβέντα με τον λογιστή σας. Ένας τομέας που συχνά γίνεται κατάχρηση είναι οι δαπάνες των επιχειρήσεων. Επιπλέον, εάν θέλετε να λάβατε ένα δάνειο, η τράπεζα θα ζητήσει να δει τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων τριών ετών πριν αποφασίσει να σας δανείσει χρήματα. Τα πολλά χρόνια ζημιών ή χαμηλής κερδοφορίας στις φορολογικές δηλώσεις, εκτός από αντικείμενο ελέγχου , δίνουν μια πολύ αρνητική εικόνα για τη λειτουργία της επιχείρησης σας.Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συζητάτε με τον λογιστή σας σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια που έχετε για τη λειτουργία της επιχείρησης σας. Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις συνομιλίες, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι κατάλληλα , ενώ είναι μια καλή ευκαιρία για τα μέλη της επιχείρησης να συναντηθούν και να αξιολογήσουν ποιες ερωτήσεις θα ήθελαν να απαντήσουν με οικονομικά δεδομένα. Όταν συλλέγετε και εξετάζετε αρχεία για φορολογική προετοιμασία, είναι μια καλή στιγμή για να επανεξετάσετε την οικονομική θέση της επιχείρησης και να αξιολογήσετε το κόστος παραγωγής και την κατάσταση ταμειακών ροών σας. Ανεξάρτητα από το οικονομικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή των αρχείων, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα για να κάνετε αυτούς τους υπολογισμούς. Ήταν επιτυχείς οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν πέρυσι; Χρειάζονται διαφορετικές κινήσεις για να διασφαλιστεί μια πιο δυνατή νέα χρονιά;Σκεφτείτε το μέλλον σας. Έχετε συνεισφέρει καθόλου στην κοινωνική σας ασφάλιση κατά τη διάρκεια της καριέρας σας; Ακόμα κι αν είστε μόλις στα 20 σας, δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να ξεκινήσετε να προγραμματίζετε.Τέλος, είναι σημαντικό να έχετε άποψη για τις ετήσιες οικονομικές σας καταστάσεις και τις φορολογικές σας δηλώσεις. Μπορεί να προκαλούν σύγχυση, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι απεικονίζεται σε αυτά τα φορολογικά έγγραφα ,καθώς αποτελεί μείζον ζήτημα να κατανοήσετε τι σημαίνουν οι αριθμοί που απεικονίζονται. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και όχι οι λογιστές τους , θα ελεγχθούν από την ΑΑΔΕ. Η υποβολή ερωτήσεων και η ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν με τους φόρους είναι ευθύνη του φορολογούμενου και όχι του λογιστή. Ο λογιστής βρίσκεται δίπλα σας για να σας βοηθήσει, όχι για να σας υποκαταστήσει. Κάντε λοιπόν ερωτήσεις εάν δεν καταλαβαίνετε από πού προέρχεται και τι σημαίνει ένας αριθμός πάνω στο φορολογικό έντυπο.Είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι για την οικονομική διαχείριση της επιχείρησής σας. Ενώ πιθανότατα θα θέλετε να είστε κάπου αλλού και να μην ασχολείστε με τα λογιστικά, είναι σημαντικό να κάνετε αυτές τις συζητήσεις με τους λογιστές σας . Αν δεν καταλαβαίνετε , ρωτήστε. Εάν έχετε ρωτήσει πριν, ρωτήστε ξανά. Οι λογιστές και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να σας καθοδηγήσουν σε αυτές τις σημαντικές οικονομικές αποφάσεις. Επιβάλλεται οι επιχειρηματίες να αντιλαμβάνονται επαρκώς μια κρίσιμα μάζα λογιστικης πληροφορίας για να μπορούν να πάρουν οικονομικές αποφάσεις. Δεν γίνεται να μην γνωρίζουν πως λειτουργεί ο ΦΠΑ ή ο φόρος εισοδήματος.Ο επιχειρηματίας του μέλλοντος, διαβάζει, ρωτάει , ενημερώνεται. Μην περιμένετε κάποιος να λάβει αποφάσεις για λογαριασμό σας. Διατυπώστε τους προβληματισμούς σας και αποφασίστε όταν όλες οι απορίες σας έχουν απαντηθεί.*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

 • 17 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια

ΕΞΟΔΟΣ