Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us

Μπορεί να εργαστεί κάποιος εργαζόμενος σε εστιατόριο έκτη ημέρα;

23/05/2024
1324 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Αγαπητοί αναγνώστες , Χριστός Ανέστη! Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της εργατικής νομοθεσίας που αφορά πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή μας, λόγω της ενασχόλησής πολλών επαγγελματιών με τον επισιτισμό. Προβλέπεται η εργασία στον επισιτισμό κατά την 6η ημέρα;

 Γενικά , η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας,κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητααπό τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) (αρθ. 8, Ν. 3846/2010). Την προσαύξηση αυτή δεν δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις (αρθ. 8, Ν. 3846/2010) , καθώς έχουν υπογραφεί κλαδικές συμβάσεις εργασίας.

Η ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας , η οποία κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική την 17/6/2023 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας ορίζει στο άρθρο 5:

«α. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.

β. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ΄ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

γ. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία, λοιπόν, περίπτωση, η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται, αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου.»

Με βάση τα παραπάνω ,δεν μπορεί να συνταχθεί μια σύμβαση η οποία από την σύσταση της θα προβλέπει 6ήμερη απασχόληση , ούτε στην μερική ούτε στην πλήρη απασχόληση.

Η εργασία κατά την 6η ημέρα επί πενθήμερης απασχόλησης, λογίζεται ως εργασία εκτός της εργάσιμης εβδομάδος, οι ώρες της οποίας δεν προστίθενται στο συνολικό ωράριο των πέντε εργασίμων ημερών, χωρίς προς τούτο να μετατρέπεται το πενθήμερο σε εξαήμερο.

Τι μπορεί λοιπόν να γίνει; Μπορεί να συνταχθεί και να υπογραφεί σύμβαση εργασίας με 5ήμερη απασχόληση και συμβατικό ωράριο 40 ωρών , αλλά όποτε ή αν απαιτηθεί εργασία σε ημέρα ανάπαυσης , να υποβάλλεται πριν την ανάληψη των καθηκόντων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πίνακας ψηφιακού ωραρίου για την έκτη ημέρα απασχόλησης , όπου και θα αναγράφεται στις παρατηρήσεις ότι η εργασία προσφέρεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας. 

Είναι ξεκάθαρο και προφανές ότι η εργασία κατά την έκτη ημέρα αυξάνει τις αποδοχές των εργαζομένων.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν στο συγκεκριμένο ζήτημα καθώς υπάρχει μεγάλη σύγχυση στον επιχειρηματικό κόσμο.

*Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά παροχή εξειδικευμένων συμβουλών, ορισμένα από τα παραπάνω αποτελούν προσωπικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ